Tisztelt látogató!

Nagyközségi Önkormányzatunk nevében, nagy szeretettel köszöntök minden kedves látogatót,Pocsaj Nagyközség megújult honlapján. Ennek megalkotásában gondoltunk elsősorban a helybéliekre, akikkel együtt, hétköznapjainkat és ünnepeinket töltjük, és akikkel településünk anyagi és szellemi gyarapodásán munkálkodunk. Őket a Polgármesteri Hivatal munkarendjével, közhivatalaink adataival, és elérhetőségeivel, rendezvényeinkkel, programterveinkkel a jövőre vonatkozó elképzeléseinkkel, és egyéb közérdekű információk elérhetővé tételével igyekszünk szolgálni. Üdvözlöm továbbá az elszármazottakat, akik számára igyekszünk bepillantást nyújtani mindabba, ami idehaza történik. Honlapunk böngészése remény, hogy egy virtuális nosztalgia látogatás lesz számukra,mely megerősítheti bennük a szülőföldhöz való tartozás kötelékét. És végül,de nem utolsósorban szeretettel köszöntök minden valós,vagy virtuális látogatót,aki ebbe a békés de nem mindig csendes Bihari településre turistaként,üzletemberként, diákként,munkásként,értelmiségiként,vagy baráti jobbat kereső emberként látogat. Ismeretei gyarapodnak mindazoknak akik e honlapot lapozgatják,megelevenedik oldalain,és gondolataiban,az évszázadokra visszanyúló iskolai élet,a tanítók pedagógiai tevékenysége,történelmi személyiségek itt töltött napjai,szellemi nagyjaink öröksége, történelmi nagyságok,mint Lórántffy Zsuzsanna, Erdély és Pataki fejedelemasszonya, I.Rákóczi György Erdély fejedelme, Bornemissza Anna és Apaffy Mihály itt megkötött házassága /Apaffy, Erdély utolsó fejedelme/ és még sokan mások. Változatos gazdasági egységeink,és vállalkozásaink,neves iskolánk,egyházaink,védett történelmi és földrajzi örökségeink, vadászatra,halászatra és kirándulásra kiváló lehetőségeket teremtő,gyönyörű földrajzi lehetőségeink, szorgalmas és vendégszerető polgáraink. Úgy gondolom, bármilyen érdeklődésű látogató számára kellő alapot teremtenek,a kapcsolatépítéshez,az együttműködéshez, örökségünk megőrzéséhez,és továbbfejlesztéséhez. A következő oldalak azon falvak egyikét őrzi meg a történelem számára,amely ösztönzést adott az átörökölt adottságok,képességek,kitejesedéséhez. Szülőföldünk számtalan jellemzőjéből eredően  erre mindig kedvezőnek mutatkozott. Pocsaj ma is ott fekszik a Debrecenből Nagyváradra tartó évszázados országút mellett. A falu nem tespedhetett el soha,mindkét város kultúrája átsugárzott közösségén. Az események valamennyi rezdülésével együtt lelkesedő Debrecen is magával ragadta. Az Erdély peremén fekvő Nagyvárad sokszínűségével serkentette. Tükröződjék a böngészőben az a kitartó lelkes törekvés,amely ezeken az oldalakon testet öltött. Találja meg itt mind a szellemi,mid az „otthon” nyújtotta érzelmi kötődést. Tudom,a jó szándék és az igyekezet,nem miden esetben elég minden igény,és elvárás kielégítéséhez,ezért várjuk észrevételeiket,javaslataikat honlapunkkal kapcsolatosan. Ezt kívánva jusson el általa - Ady Endre sorait kölcsönözve- 

                                                                ... ”Valaki az Értől indul el,
                                                                     S befut a szent, nagy óceánba”…Mindenkinek kellemes böngészést kívánok.

                                                                           /:Kecskés Gyula:/

                                                                Pocsaj Nagyközség polgármestere